Bordurë Betoni

BORDURË HARK 20
EMËRTIMIBORDURË HARK 20
GJATËSI35 cm
GJERËSI20 cm
LARTËSI30 cm
BORDURË HARK 12
EMËRTIMIBORDURË HARK 12
GJATËSI85 cm
GJERËSI12 cm
LARTËSI25 cm
BORDURË HARK 8
EMËRTIMIBORDURË HARK 8
GJATËSI85 cm
GJERËSI8 cm
LARTËSI25 cm