Pllakë Toscano

EMËRTIMITOSCANO
MADHËSIA12.5 x 25 cm
SPENSORI6 cm
COPË/m232
1 PALETË14 m2
PESHA1881.6 kg
EMËRTIMITOSCANO
MADHËSIA10 x 20 cm
SPENSORI6 cm
COPË/m250
1 PALETË14 m2
PESHA1820 kg

Galeria