Bllok Fasade i Gdhendur

EMËRTIMI BORDURË 30
GJATËSI
1 m/l
GJËRËSI
20 cm
LARTËSI
30 cm
1 PALETË
12 m/l
PESHA
1428 kg
EMËRTIMI BORDURË 30
GJATËSI
1 m/l
GJËRËSI
12 cm
LARTËSI
25 cm
1 PALETË
28 m/l
PESHA
1736 kg
EMËRTIMI BORDURË 30
GJATËSI
1 m/l
GJËRËSI
8 cm
LARTËSI
25 cm
1 PALETË
40 m/l
PESHA
1620 kg