Rreth Nesh

Cilësia, shumllojshmëria, korrektësia dhe mbi të gjitha ndershmëria janë parimet dhe motoja jonë që ju mëshojmë fort, në mënyrë që klientat të dalin të kënaqur nga përshtypjet e mira që rrjedhin si pasojë e zbatimit të parimeve tona.

Profili i Kompanisë

E vendosur në Manëz, ndërtuar në kryqëzim të akseve kryesore të vëndit: Tiranës dhe Durrësit, Kurti Unibllok disponon fasilitete në furnizimin me tulla betoni në kohë, në shërbim të klientëve në të gjitha destinacionet. Pozicioni i përshtatshëm si dhe investimi i duhur në mjete të reja bëjnë të mundur prodhimin cilësor e korrekt, si dhe transport të shpejte e të sigurtë kudo. Gjithçka që ju nevojitet për dekorimin e oborrit tuaj, gjendet vetëm tek Kurti Unibllok.

01

Hapi i Parë

Angazhim

02

Gapi i Dytë

Analizo

03

Hapi i Tretë

Vepro

Objektivat

Në “KURTI UNIBLLOK Sh.p.k.” ne jemi të përkushtuar që të krijojmë vlerë për punjonjesit tanë dhe klientët tanë nëpërmjet forcimit të vlerave tona thelbësore, duke zbatuar praktikat etike të biznesit, duke pasur komunikim të hapur dhe të vazhdueshëm me të gjitha palët e interesuara, si dhe zgjidhjen e çështjeve të tyre në kohë dhe në mënyrën e duhur.

Vizioni & Misioni

Misioni dhe vizioni janë shtyllat kryesore të udhëheqjes sonë në kompaninë "Kurti Unibllok." Ne themelohemi mbi parimet e cilësisë, shumëanshmërisë, korrektësisë, dhe paraqesim mbi të gjitha ndershmërinë. Këto parime dhe motoja jonë udhëhoqën punën tonë me pasion, me qëllim që klientët të kenë një përvojë të jashtëzakonshme, ku çdo moment shpërthen me zbatimin e vlerave tona.

Synimi dhe misioni ynë janë që produktet tona të gjejnë përdorim jo vetëm në Europë, por edhe jashtë saj. Ne kemi realizuar me sukses të gjitha misionet që kemi përcaktuar; dhe në të gjitha fazat e punës sonë, kemi ofruar shërbim me përkushtim dhe respekt të barabartë për të gjithë klientët tanë, pa ndonjë dallim të pamjaftueshëm.