Puseta Betoni

EMËRTIMI PUSETA 1
GJATËSI
90 cm
GJËRËSI
90 cm
LARTËSI
90 cm
EMËRTIMI PUSETA 2
GJATËSI
70 cm
GJËRËSI
70 cm
LARTËSI
70 cm
EMËRTIMI PUSETA 3
GJATËSI
60 cm
GJËRËSI
60 cm
LARTËSI
60 cm
EMËRTIMI PUSETA 4
GJATËSI
50 cm
GJËRËSI
50 cm
LARTËSI
50 cm
EMËRTIMI PUSETA 5
GJATËSI
40 cm
GJËRËSI
40 cm
LARTËSI
40 cm
EMËRTIMI PUSETA 6
GJATËSI
30 cm
GJËRËSI
30 cm
LARTËSI
30 cm