Produktet

Përdorimi i blloqeve të gdhendura ofron një ndërtim origjinal e të veçantë, të personalizuar sipas klientit, duke përcjellë sigurinë e përdorimit të një teknologjie të konsoliduar dhe jetëgjatë.

Kurti Unibllok, ju ofron një gamë të gjërë të bllokut të betonit për fasada lisho dhe zgjedhje të shumta në ngjyra sipas dëshirës.

Realizimi i godinave dhe ambienteve të punës me blloqe të gdhendura me kalimin e viteve ështe kthyer tashme në një tendencë tregu. Përdorimi i blloqeve të gdhendura ofron një ndërtim original e të veçantë, të personalizuar sipas klientit, duke përçjellë sigurinë e përdorimit të një teknologjie të konsoliduar dhe jetëgjatë.

Godina industriale, administrative, publike, por dhe rezidenca banimi me blloqe të gdhendura janë një zgjedhje e gjetur për të plotësuar fantazinë dhe kërkesat e klientit
dhe ambientet e banimit apo të punës.

Kurti Unibllok është zgjidhja juaj për partnerin ideal. Ne ju ofrojmë një gamë të gjërë zgjedhjesh në materialet e ndërtimit, të pershtateshme në zgjidhjet për shtëpinë, biznesin dhe ambientin tuaj.

 • Sheshe, parqe, rrugë shtepie, muratura, trotuare dhe shumë me tepër
 • Fabrika e prodhimit të autobllokantëve Manëz
 • Pllaka betoni të formave dhe ngjyrave të ndryshme, bordurë dhe blloqe të vjetëruara
 • Shpejtesi kualitet
 • Fabrikë prodhimi me standartet e CE
 • Teknologji e automatizuar dhe pervojë italiane
 • Produkte cilesorë
 • Prodhim i shpejtë
 • Rezistent
 • Ngjyra të çertifikuara
 • Ambalazhim
 • Transport
 • Shtrime me grupe pune profesionale