Koneta

EMËRTIMI KONETA 1
GJATËSI
1 m
GJËRËSI
30 cm
LARTËSI
6 cm
EMËRTIMI KONETA 2
GJATËSI
50 cm
GJËRËSI
30 cm
LARTËSI
6 cm