Bordurë Betoni 30 cm, 12 cm, 8 cm

EMËRTIMIBORDURË 30
GJATËSI1 m/l
GJERËSI20 cm
LARTËSI30 cm
1 PALETË12 m/l
PESHA1428 kg
EMËRTIMIBORDURË 30
GJATËSI1 m/l
GJERËSI12 cm
LARTËSI25 cm
1 PALETË28 m/l
PESHA1736 kg
EMËRTIMIBORDURË 8
GJATËSI1 m/l
GJERËSI8 cm
LARTËSI25 cm
1 PALETË40 m/l
PESHA1620 kg