Koneta

EMËRTIMIKONETA 01
GJATËSI1 m
GJERËSI30 cm
LARTËSI6 cm
EMËRTIMIKONETA 02
GJATËSI50 cm
GJERËSI30 cm
LARTËSI6 cm