Puseta Betoni

EMËRTIMIPUSETA 01
GJATËSI90 cm
GJERËSI90 cm
LARTËSI90 cm
EMËRTIMIPUSETA 02
GJATËSI70 cm
GJERËSI70 cm
LARTËSI70 cm
EMËRTIMIPUSETA 03
GJATËSI60 cm
GJERËSI60 cm
LARTËSI60 cm
EMËRTIMIPUSETA 04
GJATËSI50 cm
GJERËSI50 cm
LARTËSI50 cm
EMËRTIMIPUSETA 05
GJATËSI40 cm
GJERËSI40 cm
LARTËSI40 cm
EMËRTIMIPUSETA 06
GJATËSI30 cm
GJERËSI30 cm
LARTËSI30 cm